Odpowiadając na potrzeby seniorów i ich rodzin w zakresie opieki domowej, proponujemy usługi związane z zabezpieczeniem osób starszych, niesamodzielnych w ich naturalnym środowisku, w ich domach. Proponujemy pakiety obejmujące pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w uporządkowaniu domostwa, w zakupach, usługach medycznych itp. To Ty wybierasz zakres usług i ich częstotliwość, a nasz zespół opiekuńczo-organizacyjny dostosuje się do Twoich potrzeb i wymagań.